topbanner.jpg

 
肇庆考点考场安排示意
发布时间:2016-03-23 09:33:00           人气:
 

考场代码:4477

考场名称:华南师范大学肇庆考点

考场地址:肇庆市端州区东岗肇庆学院主校区

公车班次可在坐车网查询 www.zuoche.com

 

肇庆考点示意图

 

肇庆学院示意图.jpg

注:在自行打印的准考证上,可见具体试室地址。